Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Stalowowolski

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Stalowej Woli:

1. Tofil Bronisław - przewodniczący

2. Grobel-Proszowska Joanna- wiceprzewodnicząca

3. Antonowicz Jacek

4. Garbuliński Jerzy

5. Grabowski Michał

6. Jarosiński Stefan

7. Kaczmarski Jacek

8. Małys Jan

9. Rupart Jerzy

10. Skromak Andrzej

11. Skrzypek Greta

12. Szydłowski Bogdan

13. Śpiewak Mirosław

14. Trzepizur Grażyna

15. Wilk Andrzej

 

Zarząd Powiatowy Sojyszu Lewicy Demokratycznej w Stalowej Woli:

1. Tofil Bronisław - przewodniczący

2. Grobel-Proszowska Joanna - wiceprzewodnicząca

3. Grabowski Michał - skarbnik

4. Antonowicz Jacek - członek

 

Powiatowa Komisja Rewizyjnej:

1. Oleksy Roman - Przewodniczący

2. Korniak Teresa

3. Łukaszek Wiesława